نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 2580 | تاریخ انتشار : 11 اسفند 1394

آموزش Digital Tutors - Getting Started in 3DEqualizer

 

Digital Tutors - Getting Started in 3DEqualizer

Time : 1h 18m | Size : 1.19 GB | Project Files: Included | Software Used : 3DEqualizer, Maya


شماره مطلب : 1556 | تاریخ انتشار : 29 تیر 1393

آموزش Digital Tutors - Advanced Production Techniques in 3DEqualizer and NUKE

 

Digital Tutors - Advanced Production Techniques in 3DEqualizer and NUKE

1h 17m | Project Files: Included | Software used: NUKE 8, 3DEqualizer4 R3


شماره مطلب : 1402 | تاریخ انتشار : 1 خرداد 1393

آموزش Digital Tutors - Building Scenes in 3DEqualizer and Maya

 

Digital Tutors - Building Scenes in 3DEqualizer and Maya

3h 57m | 3.03 GB | Project Files: Included | Software used: 3DEqualizer 4R3, Maya 2014

مرجع طراحان و نقاشان ایران