نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 2609 | تاریخ انتشار : 11 تیر 1394

آموزش Digital Tutors - Professional High Poly Modeling Tips in Maya LT

 

Digital Tutors - Professional High Poly Modeling Tips in Maya LT

Time : 8h 9m | Size : 3.33 GB | Project Files : Included | Software Used : Maya LT 2016


شماره مطلب : 1412 | تاریخ انتشار : 4 خرداد 1393

آموزش Digital Tutors - Map Baking Techniques in Maya LT

 

Digital Tutors - Map Baking Techniques in Maya LT

32m 45s | 489 MB | Project Files: Included | Software used: Maya LT 2015


شماره مطلب : 1376 | تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1393

دانلود  آموزش Digital Tutors - Retopology Techniques in Maya LT

 

Digital Tutors - Retopology Techniques in Maya LT

Intermediate | 1h 1m | 455 MB | Project Files: Included | Software used: Maya LT 2015


شماره مطلب : 1197 | تاریخ انتشار : 9 فروردین 1393

آموزش Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 8 - Finished Asset Integration

 

Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 8 - Finished Asset Integration

Advanced | 3h 53m | 1007.46 MB | Project Files: Included | Software used:Unity 4.3, Photoshop CS4, Maya LT 2015


شماره مطلب : 1187 | تاریخ انتشار : 7 فروردین 1393

آموزش Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 7 - Boss Character Rigging and Animation

 

Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 7 - Boss Character Rigging and Animation

Beginner | 3h 30m | 1.71 GB | Project Files: Included | Software used: Autodesk Maya LT


شماره مطلب : 1186 | تاریخ انتشار : 7 فروردین 1393

آموزش Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 6 - Hero Character Rigging and Animation

 

Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 6 - Hero Character Rigging and Animation

Beginner | 3h 30m | 1.71 GB | Project Files: Included | Software used: Autodesk Maya LT


شماره مطلب : 1185 | تاریخ انتشار : 7 فروردین 1393

آموزش Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 5 - Boss Character Modeling and Texturing

 

Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 5 - Boss Character Modeling and Texturing

Intermediate | 2h 49m | 2.08 GB | Project Files: Included | Software used: ZBrush 4R6, Maya LT 2015, Photoshop CS5


شماره مطلب : 1182 | تاریخ انتشار : 4 فروردین 1393

آموزش Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 4 - Build the 3D geometry for a Ghostly Knight

 

Digital Tutors - Indie Game Development Pipeline Volume 4 - Build the 3D geometry for a Ghostly Knight

Beginner | 3h 48m | 2.12 GB | Project Files | Software used: Maya LT 2015, Photoshop CS5, Mudbox 2014

مرجع طراحان و نقاشان ایران