نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 3095 | تاریخ انتشار : 24 مهر 1394

آموزش Digital Tutors - Creating an Alien Helmet in V-Ray for Maya and NUKE

 

Digital Tutors - Creating an Alien Helmet in V-Ray for Maya and NUKE

Time : 1h 43min | Size : 18.9 | Project files : included | Software used : Nuke x9,Pftrack, Maya

 


شماره مطلب : 2354 | تاریخ انتشار : 29 فروردین 1394

آموزش Digital Tutors - Exploring the New Features in PFTrack 2015

 

Digital Tutors - Exploring the New Features in PFTrack 2015

Time : 0h 58m | Size : 1.45 GB | Project Files: Included | Software used: Pixel Farm's PFTrack 2015, Autodesk's Maya 2014

 


شماره مطلب : 2161 | تاریخ انتشار : 16 بهمن 1393

این آموزش بنا به درخواست ثبت شده توسط farzin در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش fxphd - Advanced PFTrack - 3D Tracking Masochism

 

fxphd - Advanced PFTrack - 3D Tracking Masochism

Software Version : PFTrack 2012


شماره مطلب : 2008 | تاریخ انتشار : 24 آذر 1393

آموزش Digital Tutors - Solving Common Issues with Matchmoving in PFTrack and Maya

 

Digital Tutors - Solving Common Issues with Matchmoving in PFTrack and Maya

1h 23m | 1.21 GB | Project Files: Included | Software used: PFTrack, Maya


شماره مطلب : 1908 | تاریخ انتشار : 24 آبان 1393

آموزش Digital Tutors - Creating and Integrating Weather Elements in Maya

 

Digital Tutors - Creating and Integrating Weather Elements in Maya

2h 3m | 4.91 GB | Project Files: Included | Software used: Maya 2014, NUKE, PFTrack, V-Ray


شماره مطلب : 1868 | تاریخ انتشار : 9 آبان 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط yeno_yang در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Digital Tutors - Creating Hologram Effects for Video in Maya and After Effects

 

Digital Tutors - Creating Hologram Effects for Video in Maya and After Effects

3h 39m | Advanced


شماره مطلب : 1851 | تاریخ انتشار : 29 مهر 1393

آموزش Digital Tutors - Creating a 3D Time Warp Effect in Maya and After Effects

 

Digital Tutors - Creating a 3D Time Warp Effect in Maya and After Effects

1h 49m | 1.84 GB | Project Files: Included | Software used: After Effects CC, Mocha Pro, Maya 2014, PFTrack


شماره مطلب : 1710 | تاریخ انتشار : 11 شهریور 1393

آموزش Digital Tutors - Your First Day in PFTrack

 

Digital Tutors - Your First Day in PFTrack

1h 38m | 771 MB | Project Files: Included | Software used: PFTrack, Maya, Nuke


شماره مطلب : 1400 | تاریخ انتشار : 1 خرداد 1393

آموزش Digital Tutors - Creating a Refracting Liquid UI in After Effects and Maya

 

Digital Tutors - Creating a Refracting Liquid UI in After Effects and Maya

2h 23m | 582.2MB | Project Files: Included | Software used: PFTrack 2012, After Effects CC, Maya 2014 ,Nuke 7


شماره مطلب : 1370 | تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1393

 

Digital Tutors - Solving Multiple Shot Types in PFTrack

Advanced | 3h 17m | 2.31 GB | Project Files: Included | Software used: PFTrack 2013


شماره مطلب : 1109 | تاریخ انتشار : 7 اسفند 1392

این پست به درخواست ثبت شده توسط hoomin در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش cmiVFX - PFTrack 3D Matchmoving

 

cmiVFX - PFTrack 3D Matchmoving

مرجع طراحان و نقاشان ایران