نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 1473 | تاریخ انتشار : 7 فروردین 1395

این آموزش بنا به درخواست hoseinabdei در سایت قرار داده شده است.

 

  

Digital Tutors - Modeling a Cowgirl Character in Maya and Silo


شماره مطلب : 941 | تاریخ انتشار : 26 اسفند 1394

آموزش Digital Tutors - Aircraft Modeling and Texturing Techniques in Maya and Silo

 

Digital Tutors - Aircraft Modeling and Texturing Techniques in Maya and Silo

Advanced | 4h 03m | 1.86 GB | Project Files 210 MB | Required Software: Maya 2013, Photoshop CS6, Silo 2.2, CrazyBump


شماره مطلب : 1659 | تاریخ انتشار : 30 مرداد 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط umbrella در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Digital Tutors - Creating a Sci-Fi Villain in Maya And Silo

 

Digital Tutors - Creating a Sci-Fi Villain in Maya And Silo

Run Time: 5h 21m | Release Date: February 4, 2013 | Author: Antony Ward | Required Software: Silo 2.2, Maya 2013, 3D-Coat 4, Photoshop CS6 | 2.54 GB

مرجع طراحان و نقاشان ایران