نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 2270 | تاریخ انتشار : 21 اردیبهشت 1395

آموزش Digital Tutors - Physically Based Shading for Unity Using Substance Designer

 

Digital Tutors - Physically Based Shading for Unity Using Substance Designer

3h 49m | Size : 4GB | Software used: 3ds Max 2015, Substance Designer, Substance Painter, Bitmap2Material 3.0, Headus UVLayout, Unity 5,Photoshop


شماره مطلب : 3351 | تاریخ انتشار : 24 آبان 1394

آموزش The Gnomon Workshop - Demystifying Substance Designer an artistic approach

 

The Gnomon Workshop - Demystifying Substance Designer an artistic approach 

Time : 4h 55min | Size : 3.53GB | Project files : included | software used : Substance designer

 


شماره مطلب : 3051 | تاریخ انتشار : 16 مهر 1394

آموزش Digital Tutors - Creating a Tileable Material in Substance Designer

 

 Digital Tutors - Creating a Tileable Material in Substance Designer

Time : 1h 55min | Size : 1.18 | Project files : included | Software used : Substance designer 5.1

 

 


شماره مطلب : 2335 | تاریخ انتشار : 24 فروردین 1394

آموزش Digital Tutors - Creating Game Interiors using MODO and Substance Designer

 

Digital Tutors - Creating Game Interiors using MODO and Substance Designer

Time : 3h 34m | Size : 1.46 GB | Project Files: Included | Software used: MODO 801,Substance Designer 5,Unreal Engine 4.7


شماره مطلب : 2239 | تاریخ انتشار : 17 اسفند 1393

آموزش Digital Tutors - Introduction to Substance Designer 4.6

 

Digital Tutors - Introduction to Substance Designer 4.6

4h | Project Files: Included | Software used: Substance Designer

مرجع طراحان و نقاشان ایران