نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 3163 | تاریخ انتشار : 12 آبان 1394

آموزش Digital Tutors - Creating Environment Concepts in World Machine and Photoshop

 

Digital Tutors - Creating Environment Concepts in World Machine and Photoshop

Time :  1h 47min | Size : 180MB| Project files : included | Software used : Photoshop cs6 , World machine 2.3.7

 


شماره مطلب : 3183 | تاریخ انتشار : 4 آبان 1394

آموزش Digital Tutors - Add Realistic Terrain With World Machine

 

Digital Tutors - Add Realistic Terrain With World Machine

Time : 3h 14min | Size : 2.85 GB | Project files : included | Software used : World machine

 


شماره مطلب : 2635 | تاریخ انتشار : 22 تیر 1394

آموزش Gumroad - Intro To World Machine

 

Gumroad - Intro To World Machine

Time : 6h 25m | Size : 4.54 GB | Project Files : included | Software Used : World Machine,ZBrush,3Ds Max,Photoshop

مرجع طراحان و نقاشان ایران