نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 945 | تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1395

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط behrouz11 در سایت بازنویسی شده است.

 

آموزش Digital Tutors - Introduction to Scripting Shaders in Unity

 

Digital Tutors - Introduction to Scripting Shaders in Unity

Intermediate | 1h 9m | 372 MB | Project Files: Included | Software used: Unity 4.3


شماره مطلب : 1846 | تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1395

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط palad در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Lynda - SketchBook Pro 7 Essential Training

 

Lynda - SketchBook Pro 7 Essential Training

Time : 2h 36m | Level : Beginner


شماره مطلب : 1233 | تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1395

این پست به درخواست ثبت شده توسط A.K.90 در سایت قرار داده شده است.

 

دانلود آموزش Digital Tutors - Exploring NURBS in Maya 2012

 

Digital Tutors - Exploring NURBS in Maya 2012

1 hrs. 28 min. | Released on August 1, 2011 | Project Files Included - 307 KB


شماره مطلب : 3679 | تاریخ انتشار : 20 اسفند 1394

این پست بنا به درخواست alitele در سایت قرار داده شده است.

  

آموزش Digital Tutors - Introduction to Particles in Toon Boom Harmony

 

Digital Tutors - Introduction to Particles in Toon Boom Harmony

Time: 7h 21m | Size : 1.28 GB | Required Software: Toon Boom Harmony


شماره مطلب : 1128 | تاریخ انتشار : 15 اسفند 1394

آموزش Digital Tutors - Introduction to Particle Systems in Unity

 

Digital Tutors - Introduction to Particle Systems in Unity

Intermediate | 1h 15m | 822 MB | Project Files: Included | Software used: Unity 4.3


شماره مطلب : 219 | تاریخ انتشار : 15 اسفند 1394

آموزش ساخت ماشین در تری دی مکس Digital Tutors - Creating Concept Vehicles in 3ds Max

 
Digital Tutors - Creating Concept Vehicles in 3ds Max

Time: 4h 40m | Size : 1.70GB | Required Software: 3ds Max 2013


شماره مطلب : 3635 | تاریخ انتشار : 12 دی 1394

آموزش The Gnomon Training - Anatomy Workshop Volume Six

 

The Gnomon Training - Anatomy Workshop Volume Six
English | Time 228 mins | Size 2.73 GB  


شماره مطلب : 806 | تاریخ انتشار : 12 دی 1394

دانلود آموزش The Gnomon Training - Anatomy Workshop Volume Five

  

 

The Gnomon Training - Anatomy Workshop Volume Five
English | 182 mins | AVC1 1280x720 23.976 fps | AAC 128 Kbps 44.1 KHz | 5.43 GB


شماره مطلب : 169 | تاریخ انتشار : 7 دی 1394

آموزش Eat3D - Thinking Particles Part 1 - A Comprehensive Introduction

 

Eat3D - Thinking Particles Part 1 - A Comprehensive Introduction

English | 9 hours | 1280 x 720 | 15.000 fps 399 Kbps | 705 Kbps 44,1 KHz | 814MB


شماره مطلب : 2458 | تاریخ انتشار : 2 دی 1394

دانلود رایگان آموزش The Gnomon Workshop - Sci-Fi Costume Design in ZBrush

 

The Gnomon Workshop - Sci-Fi Costume Design in ZBrush

Size : 2.44 GB | Project Files: None | Software Used : ZBrush,Keyshot,Photoshop

 
شماره مطلب : 2017 | تاریخ انتشار : 30 آذر 1394

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط 9300 در سایت قرار داده شده است.

 

دانلود رایگان آموزش Digital Tutors - Getting Started with Texturing in MODO

 

Digital Tutors - Getting Started with Texturing in MODO 701

Intermediate | 1h 39m | 1.05 GB | Project Files: Included | Software used: MODO 701

مرجع طراحان و نقاشان ایران