نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 684 | تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1395

این آموزش بنا به درخواست alipower در سایت قرار داده شده است .

 

  

Lynda - Photoshop Masking Compositing Advanced Blending
Time : 4h 3m | Size : 1.06 GB | Project Files : Included | Software Used : Photoshop

شماره مطلب : 2599 | تاریخ انتشار : 19 آذر 1394

آموزش Digital Tutors - Blending 3D Models into 2D Digital Paintings in Photoshop

 

Digital Tutors - Blending 3D Models into 2D Digital Paintings in Photoshop

Time : 4h 3m | Size : 4.22 GB | Project Files : Included | Software Used : Poser 10, Photoshop CC


شماره مطلب : 2172 | تاریخ انتشار : 20 بهمن 1393

آموزش Digital Tutors - Blending Between Keyframe Animation and MoCap in MotionBuilder and Maya

 

Digital Tutors - Blending Between Keyframe Animation and MoCap in MotionBuilder and Maya

1h 28m | 643 MB | Project Files: Included | Software used: MotionBuilder , Maya


شماره مطلب : 1889 | تاریخ انتشار : 18 آبان 1393

آموزش Digital Tutors - Lighting Your Illustration with Blending Modes in Photoshop

 

Digital Tutors - Lighting Your Illustration with Blending Modes in Photoshop

2h 4m | 1.07 GB | Project Files: Included | Software used: Photoshop CC

مرجع طراحان و نقاشان ایران