نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 2298 | تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت 1395

آموزش Gumroad - Female Character Drawing by Lu Dongiun

 

Gumroad - Female Character Drawing by Lu Dongiun

Duration : 1 H 25 Min | 2.44 GB | Project Files: None | Software used: Photoshop


شماره مطلب : 2296 | تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1395

آموزش CreativeLive - Advanced Retouching Techniques with Lindsay Adler

 

CreativeLive - Advanced Retouching Techniques with Lindsay Adler

Duration : 1.30 Hours | 551 MB | Project Files: None | Software used: Photoshop

 
شماره مطلب : 543 | تاریخ انتشار : 4 بهمن 1394

این آموزش به درخواست mehrdad1370 در سایت قرار گرفته است.

 

دانلود آموزش ساخت کاراکتر بازی در تری دی مکس و زیبراش | Digital Tutors - Game Character Creation in 3ds Max and ZBrush

 

Digital Tutors - Game Character Creation in 3ds Max and ZBrush

Duration: 8h 11m | Size : 3.38 GB | Required Software: ZBrush 4R2, 3ds Max 2012, Photoshop CS5, Mudbox 2012, Marmoset Toolbag 1.05


شماره مطلب : 303 | تاریخ انتشار : 12 دی 1394

آموزش Digital Tutors - Sculpting a Demonic Creature in ZBrush

 

Digital Tutors - Sculpting a Demonic Creature in ZBrush

Duration: 6h 18m | Level: Advanced | Project Files : Included | Software Used : ZBrush 4R4 , Photoshop CS5


شماره مطلب : 797 | تاریخ انتشار : 12 دی 1394

این آموزش بنا به درخواست sekotere در سایت قرار گرفته است .

 

آموزش Anatomy Workshop - Volume One Structure and Proportion

 

The Gnomon Anatomy Workshop - Volume One Structure and Proportion with Charles Hu
English | Duration: 115 minutes | Size: 3.37 GB

شماره مطلب : 2288 | تاریخ انتشار : 2 دی 1394

دانلود رایگان آموزش Digital Tutors - Illustrating Dynamic Pitch Work Visuals in SketchUp and Photoshop

 

Digital Tutors - Illustrating Dynamic Pitch Work Visuals in SketchUp and Photoshop

Duration : 3h 24m | Level : Advanced | 3.02 GB | Project Files: Included | Software used: SketchUp, Photoshop


شماره مطلب : 1217 | تاریخ انتشار : 26 آذر 1394

این پست به درخواست ثبت شده توسط hrs2004 و fardad در سایت قرار داده شده است.

 

دانلود رایگان آموزش Shlece - Architectural Interior Visualization in V-Ray

  

Shlece - Architectural Interior Visualization in V-Ray
English | Duration : 7 hours | AVC1 1280x720 15 fps | AAC 128 Kbps 44.1 KHz | 3.44 GB


شماره مطلب : 548 | تاریخ انتشار : 18 اردیبهشت 1394

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط pcforlife در سایت بازنویسی شده است.

 

آموزش Lynda.com - Getting Started with CAT Rigging Tools in 3ds Max

 

Lynda - Getting Started with CAT Rigging Tools in 3ds Max

software: 3ds Max 2013 | level: Intermediate | Duration: 2h 33m | 331 MB


شماره مطلب : 2300 | تاریخ انتشار : 15 فروردین 1394

آموزش Gumroad - Stylized Character Design 1 - Space Cadet by Anthony Jones

 

Gumroad - Stylized Character Design 1 - Space Cadet by Anthony Jones

Duration : 40 Min | 161 MB | Project Files: Included | Software used: Photoshop


شماره مطلب : 2067 | تاریخ انتشار : 13 دی 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط Muhammad Javad در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Digital Tutors - FiberMesh Integration with ZBrush

 

Digital Tutors - FiberMesh Integration with ZBrush

Duration: 44m 59s | Author: Justin Marshall | 594.90 MB | Required Software: ZBrush 4R3


شماره مطلب : 122 | تاریخ انتشار : 29 مرداد 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط keyhan44 بازنوشت شده است .

 

آموزش Digital Tutors - Introduction to Rigging in 3ds Max 2013

 

Digital Tutors - Introduction to Rigging in 3ds Max 2013
2.79GB | Duration: 4h 07m | Level: Beginner | Language: English
مرجع طراحان و نقاشان ایران