نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 1374 | تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1395

آموزش Digital Tutors - Sculpting a Low Polygon Jacket Using UVs in ZBrush

 

Digital Tutors - Sculpting a Low Polygon Jacket Using UVs in ZBrush

Time : 1h 44m | Size : 401 MB | Project Files: Included | Software used: Maya 2014, ZBrush 4R6 p2 , Photoshop CS6 , Marmoset Toolbag 2, dDo 5.2


شماره مطلب : 987 | تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1395

آموزش The Gnomon Workshop - Digital Sculpting - The Human Anatomy

 

The Gnomon Workshop - Digital Sculpting - The Human Anatomy

Software Used : Maya,ZBrush


شماره مطلب : 229 | تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1395

آموزش Digital Tutors - Sculpting a Digital Maquette in ZBrush

 

Digital Tutors - Sculpting a Digital Maquette in ZBrush

Time : 5h 34m | Size : 1.13 GB | Projetc Files Included


شماره مطلب : 1798 | تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1395

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط Muhammad Javad در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش ZBrushWorkshops - Creature Sculpting with Peter Konig

 

ZBrushWorkshops - Creature Sculpting with Peter Konig

Advanced | 10h 40m | 1.43 GB | Project Files n/a | Required Software: ZBrush, 3ds Max, Marmoset


شماره مطلب : 1954 | تاریخ انتشار : 23 فروردین 1395

آموزش Gumroad - Intro To Sculpting by Kurt Papstein

 

Gumroad - Intro To Sculpting by Kurt Papstein

beginner to intermediate | 1 hour 54 minute | Project Files: Included | Software used: ZBrush


شماره مطلب : 2196 | تاریخ انتشار : 23 فروردین 1395

آموزش Gumroad - Introduction to Creature Sculpting Grey Alien by Josh P Crockett

 

Gumroad - Introduction to Creature Sculpting Grey Alien by Josh P Crockett

Over 5 hours | 2.06 GB | Project Files: Included | Software used: Zbrush, Keyshot, and Photoshop


شماره مطلب : 1887 | تاریخ انتشار : 14 فروردین 1395

آموزش Digital Tutors - Sculpting Sci-Fi Mech Character Busts in Zbrush and Keyshot

 

Digital Tutors - Sculpting Sci-Fi Mech Character Busts in Zbrush and Keyshot

3h 37m | 4.70 GB | Project Files: Included | Software used: ZBrush, Keyshot, Photoshop


شماره مطلب : 1019 | تاریخ انتشار : 14 اسفند 1394

آموزش Digital Tutors - Realistic Insect Sculpting Techniques in ZBrush

  

Digital Tutors - Realistic Insect Sculpting Techniques in ZBrush

Advanced | 2h 22m | 1.45 GB | Project Files: Included | Software used: ZBrush, KeyShot, and Photoshop

 

 
شماره مطلب : 298 | تاریخ انتشار : 13 بهمن 1394

آموزش The Gnomon Workshop -  Fantasy Sculpting - The Dragon of Argos

 

The Gnomon Workshop -  Fantasy Sculpting - The Dragon of Argos

English | 2:37:00 | FLV | 1280×720 30 fps @ 2460 kbps | AAC 22 kHz 96 Kbps | 2.37 GB


شماره مطلب : 1879 | تاریخ انتشار : 8 بهمن 1394

آموزش Gumroad - Sculpting Package 1 by Dominic Qwek

 

Gumroad - Sculpting Package 1 by Dominic Qwek

445minutes | 2.97 GB | Project Files: Included | Software used: ZBrush


شماره مطلب : 1406 | تاریخ انتشار : 28 دی 1394

 

CGCookie - Post Apocalyptic Vehicle Bonus - Sculpting Damage

54MB | Project Files: Included | Software used: Blender

مرجع طراحان و نقاشان ایران