نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی




logo-samandehi


شماره مطلب : 693 | تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1395

 

این آموزش بنا به درخواست alipower در سایت قرار گرفته است.

 

 

Video2Brain - Advanced Compositing, Tracking, and Roto Techniques with After Effects

Size : 2.91 GB | Time : 2h 8m | Project Files : Included | Software Used : After Effects


شماره مطلب : 2200 | تاریخ انتشار : 25 بهمن 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط badboy1981 در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Digital Tutors - Getting Started with the Freeform Modeling Tools in 3ds Max 2010

 

Digital Tutors - Getting Started with the Freeform Modeling Tools in 3ds Max 2010

Beginner | 56m 44s | Project Files: Included | Software used: 3ds Max 2010 and up


شماره مطلب : 2199 | تاریخ انتشار : 25 بهمن 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط badboy1981 در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش مدلسازی سطح سخت با نوربز در تری دی مکس | Digital Tutors - Modeling Hard Surfaces with NURBS in 3ds Max 2010

 

Digital Tutors - Modeling Hard Surfaces with NURBS in 3ds Max 2010

Intermediate | 53m 51s | 247.64 MB | Project Files: Included | Software used: 3ds Max 2010 and up


شماره مطلب : 2178 | تاریخ انتشار : 21 بهمن 1393

آموزش The Gnomon Workshop - Sculpting a Dragon with ZBrush

 

The Gnomon Workshop - Sculpting a Dragon with ZBrush

1.93GB | Project Files: Included | Software used: ZBrush, Keyshot, Photoshop


شماره مطلب : 2169 | تاریخ انتشار : 19 بهمن 1393

دانلود رایگان آموزش Digital Tutors - Working with the Type Tool in Photoshop

 

Digital Tutors - Working with the Type Tool in Photoshop

46m 58s | 257 MB | Project Files: Included | Software used: Photoshop


شماره مطلب : 2164 | تاریخ انتشار : 18 بهمن 1393

آموزش Digital Tutors - Conceptual Site Modeling With SketchUp and Google Earth

 

 Digital Tutors - Conceptual Site Modeling With SketchUp and Google Earth

1h 49m | 866 MB | Project Files: Included | Software used: SketchUp Pro, Google Earth


شماره مطلب : 2150 | تاریخ انتشار : 12 بهمن 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط Mehdi a در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش The Gnomon Workshop - Introduction to ZBrush 4 With Scott Spencer

 

The Gnomon Workshop - Introduction to ZBrush 4 With Scott Spencer

Software Used : ZBrush


شماره مطلب : 2073 | تاریخ انتشار : 14 دی 1393

 

ZBrushworkshops - Female Face Sculpting with Steve Lord

1.07GB | Project Files: Included | Software used: ZBrush


شماره مطلب : 2072 | تاریخ انتشار : 14 دی 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط navidak در سایت قرار داده شده است.

 

 

ZBrushworkshops - Texturing A Head In ZBrush And Rendering In Marmoset with Russell Barton

300MB | Software used: ZBrush, Marmoset Toolbag 2


شماره مطلب : 2062 | تاریخ انتشار : 12 دی 1393

آموزش The Gnomon Workshop - Environment Modeling and Sculpting for Game Production with Nate Stephens

 

The Gnomon Workshop - Environment Modeling and Sculpting for Game Production with Nate Stephens

3.5GB | Software used: Maya, ZBrush, Photoshop


شماره مطلب : 2057 | تاریخ انتشار : 12 دی 1393

آموزش Digital Tutors - Adding Dynamics to a Mermaid Animation with Bifrost in Maya

 

Digital Tutors - Adding Dynamics to a Mermaid Animation with Bifrost in Maya

3h 7m | 1.6 GB | Project Files: Included | Software used: Maya 2015


شماره مطلب : 2047 | تاریخ انتشار : 10 دی 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط reza4d در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Creativelive - The Photography Starter Kit with John Greengo

 

Creativelive - The Photography Starter Kit with John Greengo

 

مرجع طراحان و نقاشان ایران