نماد اعتماد و ساماندهی اینترنتی
logo-samandehi


شماره مطلب : 181 | تاریخ انتشار : 12 اسفند 1394

 

آموزش Digital Tutors - Creating a Fantasy Dragon in ZBrush and Photoshop CS6

  

Digital Tutors - Creating a Fantasy Dragon in ZBrush and Photoshop CS6
English | h264 1280x720 15 fps | AAC 188 Kbps 44.1 KHz | 2.02 GB
Genre: eLearning 


شماره مطلب : 103 | تاریخ انتشار : 4 بهمن 1394

 

آموزش Digital Tutors - Professional Series - Game Boss Creation in ZBrush

 

Digital Tutors - Professional Series - Game Boss Creation in ZBrush
Size : 2.43 GB | Software Used : ZBrush 4R4, TopoGun, Maya, Marmoset Toolbag, Photoshop


شماره مطلب : 806 | تاریخ انتشار : 12 دی 1394

دانلود آموزش The Gnomon Training - Anatomy Workshop Volume Five

  

 

The Gnomon Training - Anatomy Workshop Volume Five
English | 182 mins | AVC1 1280x720 23.976 fps | AAC 128 Kbps 44.1 KHz | 5.43 GB


شماره مطلب : 798 | تاریخ انتشار : 12 دی 1394

دانلود آموزش Gnomon Workshop - Anatomy Workshop Volume Two Figure Drawing Principles

  

Gnomon Training Anatomy Workshop: Volume Two Figure Drawing Principles
Figure Drawing Principles with Charles Hu
English | 138 mins | AVC1 1280x720 23.976 fps | AAC 128 Kbps 44.1 KHz | 6.04 GB


شماره مطلب : 171 | تاریخ انتشار : 8 دی 1394

آموزش EAT3D - Thinking Particles Part 2 - Intermediate Concepts

 

EAT3D - Thinking Particles Part 2 - Intermediate Concepts
English | Video: h264, yuv420p, 1280x720, 184 kb/s | Audio: aac, 44100 Hz, s16 | 749 MB
Genre: Video training


شماره مطلب : 750 | تاریخ انتشار : 2 دی 1394

این آموزش بنا به درخواست mojtaba cg در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش The Gnomon Workshop - Character Modeling for Production - Character Modeling Techniques with Ian Joyner

 

 

Gnomon Workshop - Character Modeling for Production - Character Modeling Techniques with Ian Joyner
English | AVC1 1280x720 15 fps | AAC 64 Kbps 22.05 KHz | 4.31 GB


شماره مطلب : 682 | تاریخ انتشار : 27 آذر 1394

این آموزش بنا به درخواست rocketboy در سایت قرار گرفته است .

 

آموزش ساخت انفجار | Digital Tutors - Exploring Different Explosion Types in 3ds Max and FumeFX

 

Digital Tutors - Exploring Different Explosion Types in 3ds Max and FumeFX
Time : 1h 25m | Size : 792MB | Project Files : Included | Software Used : 3Ds Max 2012, After Effects CS6, FumeFX


شماره مطلب : 1217 | تاریخ انتشار : 26 آذر 1394

این پست به درخواست ثبت شده توسط hrs2004 و fardad در سایت قرار داده شده است.

 

دانلود رایگان آموزش Shlece - Architectural Interior Visualization in V-Ray

  

Shlece - Architectural Interior Visualization in V-Ray
English | Duration : 7 hours | AVC1 1280x720 15 fps | AAC 128 Kbps 44.1 KHz | 3.44 GB


شماره مطلب : 1658 | تاریخ انتشار : 29 مرداد 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط ariya در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Lynda - Learning V-Ray for Maya - A Professional Reference Guide

 

Lynda - Learning V-Ray for Maya - A Professional Reference Guide

4h 52m | 842 MB | Video: AVC (.mp4) 1280x720 23fps | Genre: eLearning | Language: English | Level: Beginner | Jul 22, 2013


شماره مطلب : 108 | تاریخ انتشار : 12 مرداد 1393

این پست بنا به درخواست ثبت شده توسط ariya در سایت قرار داده شده است.

 

آموزش Digital Tutors - nCloth Techniques for Characters in Maya

 

Digital Tutors - nCloth Techniques for Characters in Maya 2013

English | h264 1280x720 15 fps | AAC 188 Kbps 44.1 KHz | 758 MB Genre: eLearning


شماره مطلب : 73 | تاریخ انتشار : 24 خرداد 1393

آموزش تحلیلی آناتومی برای طراحان | CGMA - Analytical Figure Drawing with Michael Hampton

   

CGMA - Analytical Figure Drawing with Michael Hampton
Resolution: 1280x720(.Mp4) | Audio: AAC 48kHz 121Kbps | 8 Week | 9.91 GB
Genre: Drawing | Language: English

 


شماره مطلب : 864 | تاریخ انتشار : 29 آبان 1392

 

Magic Stone Studios, LLC - Painting in Mudbox for UDK 2012
MP4 AVC, 1280x720/490x360, 4:3, 15kbps, 945kbps | AAC, 76kbps | 4.06 GB

مرجع طراحان و نقاشان ایران